Блокирани акаунти
В тази страница са показани всички акаунти, които са блокирани и нямат достъп до интернет. За всеки акаунт е дадена причината за блокирането му, като възможностите са:

Надвишена месечна квота
Трафикът генериран от Вашият акаунт е надвишил месечната квота, която е определена от администраторите на Фокус. Акаунтът Ви ще бъде разблокиран автоматично в 00:00 часа на първия ден от следващия месец. Ако квотата е недостатъчна за извършване на служебните Ви задължения може да се свържете с администратор на Фокус за увеличаването й.

Изтекъл срок на валидност
Срокът в който акаунтът ви е валиден е изтекъл. Ако е необходимо удължаването му се свържете с администратор на Фокус.

Непотвърдена регистрация
Причината за блокирането на акаунта е, че не сте потвърдили регистрацията с кода, който Ви е бил изпратен на e-mail адреса, посочен в профилът Ви. В този случай имате ограничение на трафика от 1 MB на ден, което вече сте превишили. Акаунтът Ви ще бъде разблокиран автоматично в 00:00 утре. Действията, които може да предприемете са:

  • Посетете адреса, който Ви е изпратен в email съобщението при регистрацията на акаунтът Ви във Фокус
  • Ако сте изгубили това съобщение може да Ви бъде изпратено повторно от менюто Профил::Потвърждение на e-mail.
  • Ако не получавате тези съобщения вероятно е сгрешен e-mail адреса в профилът Ви. В този случай трябва да коригирате e-mail адреса си от менюто Профил::Промяна на e-mail, при което ще Ви бъде изпратен и нов код за потвърждение на регистрацията.

Блокиран от администратор
Акаунтът Ви е блокиран от администратор на Фокус. Вероятно сте получили e-mail съобщение с описание на конкретните причини. Ако смятате, че е необходимо може да се обърнете към администратор на Фокус за изясняване на причините.

Блокирани

Списък с блокираните акаунти (9)

Към статистиките  
 
 
Блокирани акаунтиПричина
gruevИзтекъл срок на валидност
meameaИзтекъл срок на валидност
radevaИзтекъл срок на валидност
selinaИзтекъл срок на валидност
stu0903033215_Изтекъл срок на валидност
stu0903033216_Изтекъл срок на валидност
stu0903033217_Изтекъл срок на валидност
stu2008917033Блокиран от администратор
zorkaИзтекъл срок на валидност
Focus 2.7.0.0650 Copyright 2005-2020 University of Plovdiv